ผลการคาดการณ์ภูมิอากาศของประเทศไทยปี 2554

 

รูป2.แสดงปริมาณน้ำฝนสะสมเดือนพฤศจิกายนของประเทศไทย(มม/เดือน)โดยแสดงค่าน้ำิฝนตามเฉดสี

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 คาดการณ์ว่าทางภาคใต้ของประเทศไทยจะมีปริมาณฝนมากขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2553 ตั้งแต่บริเวณจังหวัด นครศรีธรรมราช ลงไป

 

 

What is Climate Change

Climate change is a change in the statistical distribution of weather over periods of time that range from decades to millions of years. It can be a change in the average weather or a change in the distribution of weather events around an average (for example, greater or fewer extreme weather events). Climate change may be limited to a specific region,, or may occur across the whole Earth (wikipedia)

 


 

What is Air Pollution ?

 

Air pollution is the introduction of chemicals, particulate matter, or biological materials that cause harm or discomfort to humans or other living organisms, or damages the natural environment into the atmosphere.

The atmosphere is a complex dynamic natural gaseous system that is essential to support life on planet Earth. Stratospheric ozone depletion due to air pollution has long been recognized as a threat to human health as well as to the Earth's ecosystems.(wikipedia)