การอบรมครูฟิสิกส์

หลักสูตรเพิ่มเติม ประจำปี 2551

สนับสนุนโดย ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สสวท     

วีดีโอการอบรม

เอกสารการอบรม

คำถามน่าสนใจ

ทีมผู้ให้การอบรม

ตารางการอบรมครูฟิสิกส์

ระหว่าง 28 เมษายน-3 พฤษภาคม 2551

 

 

 

28 เมษายน 2551

 

10.15-12.00 น.  การใช้ออสซิลโลสโคบ  และอุปกรณ์วัดทางไฟฟ้า

13.00-17.00 น.  อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นและการใช้แผ่นประกอบวงจร

29 เมษายน 2551

 

8.30-10.00 น.  อิเล็กทรอนิกส์การทำงานของไอซีดิจิทัล

30 เมษายน 2551

 

8.30-10.00 น.  ความสว่างและความต้านทานของ LDR

13.00-15.00 น.  ตัวรับรู้อินฟาเรดและรีดสวิตซ์

15.15-17.00 น.  งานเลี้ยง

1 พฤษภาคม 2551

 

8.30-10.00 น.  ไฟฟ้าสถิตย์

10.15-12.00 น.  ไฟฟ้ากระแสตรง

13.00-15.00 น.  ไฟฟ้ากระแสตรงและวงจรไฟฟ้า

15.15-17.00 น.  การแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง

2 พฤษภาคม 2551

 

8.30-10.00 น.  ไฟฟ้า แม่เหล็ก

10.15-12.00 น.  ไฟฟ้ากระแสสลับ

13.00-15.00 น.  ฟิสิกส์อะตอมและนิวเคลียส

15.15-17.00 น.  ทบทวน

3 พฤษภาคม 2551

 

08.30-10.30 น.      ทำแบบทดสอบภาคทฤษฎีและทำแบบทดสอบภาคปฏิบัติ

10.30-12.30 น.      ครูนำเสนอผลงานและพิธีปิด

 

                                       - ออสซิลโลสโคบ

                                       - มัลติมิเตอร์

ภาพการอบรม