กิจกรรมค่าย

การอบรมครูฟิสิกส์ หลักสูตรที่ 3 ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Home
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
ผู้เข้าร่วมการอบรม
ตารางการอบรม
เอกสารประกอบ
กิจกรรมค่าย
staff
PhotoVDO
Contact Information
อบรมครู2551

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์

วันที่ 22 เมษายน 2552

ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ. เชียงใหม่

Team X members :  นักศีกษานำทีม นายรักชาติ

อาจารย์กุลญา

อาจารย์ธรรมนูญ

อาจารย์พรนิมิตร

อาจารย์พิทักษ์ 

อาจารย์พิมล

อาจารย์ยุทธนา

อาจารย์วารี

อาจารย์อานนท์

 

Team Y members : นักศีกษานำทีม นางสาวนงลักษณ์

อาจารย์เทวิน 

อาจารย์เบญจมาศ 

อาจารย์ปภพ

อาจารย์พิมพ์ผกา

อาจารย์ไววิทย์ 

อาจารย์สุนทร

อาจารย์สุพรรณี

อาจารย์เสกสรรค์

อาจารย์อภิรัก

 

Team Z members : นักศีกษานำทีม นางสาววันธนา

อาจารย์ไกรศร

อาจารย์จันทร์พร

อาจารย์จุฑารัตน์

อาจารย์ประสิทธิ์

อาจารย์ปรีดา

อาจารย์วิรัตน์

อาจารย์สาคร

อาจารย์สายสุนีย์

อาจารย์สุวัจน์

 

ตารางกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์

วันพุธที่ 22 เมษายน 2552

 

07:00 น.    พร้อมกันที่ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ (ลานจอดรถหน้าตึก PB2)

09:30 น.    เดินทางถึงพระธาตุฯ

10:00 น.    เริ่มกิจกรรมกลุ่ม (รอบเช้า)

                ทีม ฐานที่ 1 ยอดดอย

                ทีม ฐานที่ 2 ฐานองค์พระธาตุนภพลภูมิสิริ

                ทีม ฐานที่ 3 ลานจอดรถพระมหาธาตุฯ

11:40 น.    รับประทานอาหารที่ร้านอาหาร (นอกร้าน)

13:00 น.    เริ่มกิจกรรมกลุ่ม (รอบบ่าย)

                ทีม ฐานที่ 2 ฐานองค์พระธาตุนภพลภูมิสิริ

                ทีม ฐานที่ 3 ลานจอดรถพระมหาธาตุฯ

                ทีม ฐานที่ 1 ยอดดอย

14:30 น.    อาหารว่าง (เปลี่ยนฐาน)

                ทีม ฐานที่ 3 ลานจอดรถพระมหาธาตุฯ

                ทีม ฐานที่ 1 ยอดดอย

                ทีม ฐานที่ 2 ฐานองค์พระธาตุนภพลภูมิสิริ

16:00 น.    เดินทางกลับ

20:30 น.    เดินทางกลับถึงภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์

 

ฐานที่ 1 ยอดดอย 

·     ต้มน้า

·     วัดลูกโป่ง

·     วัดความชื้นอากาศ

·     มองหา RC

Staff ประจำฐาน: อาจารย์ ดร. ดวงมณี

                       เจ้าหน้าที่ นายจิรพงษ์

                       นักศึกษา นางสาวดาวประกาย

ฐานที่ 2 ฐานองค์พระธาตุนภพลภูมิสิริ

·     วัดความสูงพระมหาธาตุนภเมทนีดล

·     วัดความกว้างพระมหาธาตุนภเมทนีดล

·     มองหา RC

 Staff ประจำฐาน: อาจารย์ ดร. พรรัตน์ และอาจารย์ ดร.ศิริพร

                  นักศึกษา นางสาวปรีดา

ฐานที่ 3 ลานจอดรถพระมหาธาตุฯ

·     วัดความชันของลานจอดรถ

·     วัดความชันของทางเดินขึ้น-ลง

·     มองหา RC

 Staff ประจำฐาน: อาจารย์ ดร. มิญช์ และ อาจารย์ปรัชญา

                   เจ้าหน้าที่ นายทวนศักดิ์

 

สวัสดิการ โดย  อาจารย์ ดร.สังวาล ดวงไทย


Home | การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ | ผู้เข้าร่วมการอบรม | ตารางการอบรม | เอกสารประกอบ | กิจกรรมค่าย | staff | PhotoVDO | Contact Information | อบรมครู2551



Last updated: 04/27/09.